Home » Tin tức ngành » Contact Center là gì?

Tin tức ngành

Contact Center là gì?

29/12/2009

contact-center-la-gi

Contact Center là gì?

Contact Center (còn gọi là trung tâm tương tác với khách hàng hay trung tâm liên lạc điện tử) là điểm tập trung trong bộ máy doanh nghiệp, quản lý tất cả các kết nối với khách hàng. Một Contact Center tiêu biểu thường bao gồm một hoặc nhiều trung tâm cuộc gọi trực tuyến (call center), và các phương thức kết nối khác như email, fax, IVR hay web chat, … Contact Center được xem là yếu tố quan trọng trong chiến lược marketing đa chiều của doanh nghiệp.

MPTELECOM.COM.VN