Home » Slider » Đào tạo và cung ứng nhân lực

Uncategorized

Đào tạo và cung ứng nhân lực

08/01/2015

Hình thành đội ngũ làm việc có tay nghề cao chỉ trong thời gian ngắn, với chi phí thấp ➢ Giảm thiểu rủi ro và giảm bớt những nghĩa vụ của doanh nghiệp ➢ Không phải trả lương và tính toán chế độ chính sách cho những nhân viên đạt tiêu chuẩn