Home » Tài Nguyên » Mô tả sản phẩm » Hệ thống quản trị tri thức KMS

Hệ thống quản trị tri thức KMS

06/01/2015

Trong Chăm sóc khách hàng , kiến thức chuyên môn để giải đáp thắc mắc và xử lý vấn đề là yếu tố then chốt. Chất lượng Dịch vụ chăm sóc khách hàng của bạn sẽ ra sao khi khối lượng kiến thức nhiều, thay đổi …

he-thong-quan-tri-KMS_MP

MPTELECOM.COM.VN