Home » Tài Nguyên » Mô tả sản phẩm » Hệ thống MPCC

Hệ thống MPCC

06/01/2015

Các nhà quản lý Contact Center vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay có thể yên tâm khi họ đã có trong tay một giải pháp công nghệ tiên tiến, không chỉ với khả năng tùy biến cao, linh hoạt theo quy mô của mỗi doanh nghiệp, mà các tính năng cũng hoàn toàn đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Điều đặc biệt là chi phí đầu tư mà các doanh nghiệp bỏ ra có thể chỉ bằng 1/5 lần so với việc mua các giải pháp của nước ngoài.

So-do-he-thong-MPCC

MPTELECOM.COM.VN