Home » Tài Nguyên » Mô tả sản phẩm » Giải pháp CIC

Giải pháp CIC

06/01/2015

Bộ phận chăm sóc khách hàng qua điện thoại (contact center) vẫn luôn được coi là “bộ mặt” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khá nhiều doanh nghiệp còn dè dặt khi đầu tư cho bộ phận này vì nó cần sự đầu tư cơ sở vật chất.

CIC

MPTELECOM.COM.VN