Home » リソース » 製品紹介 » (Tiếng Việt) Giải pháp CIC

(Tiếng Việt) Giải pháp CIC

21/08/2014

Giải pháp CIC
Bộ phận chăm sóc khách hàng qua điện thoại (contact center) vẫn luôn được coi là “bộ mặt” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khá nhiều doanh nghiệp còn dè dặt khi đầu tư cho bộ phận này vì nó cần sự đầu tư cơ sở vật chất